۵ نکته برای ارتقاء استراتژی‌ بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی، یکی از رایجترین شیوههای بازاریابی در دنیای امروزی است.

کسبوکارهای مختلف برای افزایش فروش، افزایش ترافیک سایت و برقراری ارتباط با مشتریان و جلب رضایت آنها، از بازاریابی محتوایی استفاده میکنند. تمرکز بیشتر روی بازاریابی محتوایی، سبب ایجاد نوعی رقابت در دنیای محتوا شده است. به همین دلیل است که همواره باید به فکر ارتقاء استراتژیهای بازاریابی خود باشید.

ارتقاء استراتژیهای بازاریابی، بسیار راحتتر از آن چیزی است که فکر میکنید. با در نظر داشتن این چند نکته میتوانید در سال میلادی جدید، استراتژیهای بازاریابی محتوایی خود را بازبینی کنید و ارتقاء دهید.

تحلیل دادهها،تنظیم وایجاد اهداف بازاریابی

قبل از تغییر دادن استراتژیهای بازاریابی خود، ابتدا محتوای موجود و نتایج حاصل از آن را بررسی و تحلیل کنید. نقاظ ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. بعد از این بررسیها است که متوجه میشوید کدام بخش از محتوای شما نیاز به تغییر و بازبینی دارد و تغییر دادن کدام بخش میتواند استراتژی کلی شما را بهبود ببخشد.

مثلا ممکن است تا به حال در فرایند بازاریابی محتوایی، آنقدر که انتظار داشتید، نتوانستهاید، تعداد مخاطبان خود را افزایش دهید. از این پس باید تمرکز خود را روی افزایش تعداد مخاطبان بگذارید و با در نظر داشتن این هدف، محتوای مورد نظرتان را تولید کنید.

شناسایی مخاطبان و تاثیرگذاری روی آنها

استراتژیهای بازاریابی برای همهی انواع کاربران و مخاطبان، جواب نمیدهد. به همین دلیل است که باید برنامههایی برای شناسایی مخاطبان خود داشته باشید تا بفهمید آنها چه میخواهند و چطور میتوانید توجه آنها را جلب کنید.

آشنا شدن با روحیات و سلایق مخاطبان، شما را برای تبیین استراتژیهای موثرتر برای بازاریابی محتوایی، راهنمایی میکند. با کمک این اطلاعات به ظاهر پیشپاافتاده ولی حیاتی، میتوانید برای تولید محتوا، تبلیغات و تاکیتکهای فروش در شبکههای اجتماعی، استراتژیهای تاثیرگذاری ارائه دهید.

محتوای هدفدار، محتوایی است که سوالی از سوالات مخاطبان را پاسخ میدهد یا مشکلی از آنها حل میکند. بعد از مدتی که از آغاز کسبوکارتان بگذرد، به خوبی میتوانید مخاطبانتان را بشناسید. باید محتوای هدفمند، با توجه به نیازها و سلیقههای آنها تولید کنید. اگر تا بهحال در این کار، موفق نبودهاید، زمان تغییر دادن استراتژیهایتان فرا رسیده است.

فعالیت در شبکههای اجتماعی

به گزارش سایت Social Media Examiner، در حدود ۹۶ درصد از صاحبان کسبوکارهای کوچک، از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ولی فقط ۹۲ درصد از آنها موافقاند که حضور در شبکههای اجتماعی، برای کسبوکار آنها بسیار ضروری است.

بعضی از صاحبان کسبوکارها از این واقعیت بیخبراند که شبکههای اجتماعی تاثیری بسیار قابل توجه در بهبود نتایج بازاریابی محتوایی دارد. آیا شما از شبکههای اجتماعی برای کسبوکار خود استفاده می کنید؟

اگر قبلا از شبکههای اجتماعی برای کسبوکار خود استفاده کردهاید، بد نیست که نگاهی به گذشته و فعالیتهای خود داشته باشید. نتایج آنها را بررسی کنید و از ابزارهای مختلف برای دریافت اطلاعات در مورد مخاطبانتان، استفاده کنید.

اگر تا بهحال در شبکههای اجتماعی حضور پیدا نکردهاید، حتما در شبکههای اجتماعی پرطرفدار، با توجه به زمینهی فعالیتتان، حضور فعالی داشته باشید و چند وقت یکبار، سوابق فعالیتهای خود را بررسی کنید. به طور مرتب برای آنها محتوای جذاب و مخاطبپسند تهیه کنید.

تولید محتوای متنوع برای مراحل مختلف فروش

این روزها محتواهای ویدیویی را همهجا خواهید دید و تعداد آنها روزبهروز بیشتر میشود. به نظر میرسد که همهی کسبوکارها دنبال استفاده از این فرصت هستند و از محبوبیت ویدیو، برای ارتقاء کسبوکار خود استفاده میکنند. شما هم باید با توجه به مراحل مختلف خرید، یا سایر بخشهای مرتبط با کسبوکار خود، محتوای ویدیویی مناسب تهیه کنید.

همیشه، محتوای متنی، بهترین انتخاب نیست. گاهی باید دنبال شکلهای جدید تولید محتوا باشید. همیشه سلیقهی مخاطب و ترند روز را در نظر بگیرید. برای معرفی محصول، به اشتراک گذاشتن تجربهی مشتریان و مواردی از این دست، میتوانید محتوای ویدیویی تولید کنید. هنگام تولید محتوای ویدیویی، این نکته را فراموش نکنید که محتوای تولید شده، کوتاه و خلاصه باشد. ویدیوهای ۱ تا ۲ دقیقهای، برای اینکار مناسب است.

در اختیار گذاشتن محتوای خاص

در بخش دیگری از فرایند فروش و معرفی محصول، میتوانید محتواهای دانلودی را در اختیار مخاطبان خود بگذارید. مثلا فایلهای آموزشی مفید، یک نمونه از محتواهای محبوب برای مخاطبان بسیاری از کسبوکارها است. این محتوا را میتوانید در ازای دریافت اطلاعات تماس مثلا ایمیل، در اختیار مخاطبان خود بگذارید.

استفاده از دادهها

بازاریابی محتوایی، به ساخت محتوا و انتشار آن محدود نمیشود. کار بازاریابی با انتشار محتوا به پایان نمیرسد و تازه، آغاز کار است. اطلاعات مرتبط با نتایج بازاریابیها را دستهبندی و تحلیل کنید. با کمک این اطلاعات ارزشمند میتوانید ادامهی مسیر بازاریابی را بهتر طی کنید.

نویسنده :تیم ایده ال

استراتژی چیست؟

زمانی که با درباره یک گروه، شرکت و یا موسسه فعال و موفق مطالعه میکنید احتمالا با کلمه استراتژی مواجه شدهاید. استراژی چیست که آنقدر مهم است که هر کسی موفقیت کسب و کارهای مختلف را در گرو آن میداند.

استراتژی (strategy) به برنامهای میگویند که برای دستیابی به یک یا چند هدف تنظیم میشود. در واقع استراتژی به چیدمان و تنظیم برنامهای  میگویند که راهکارهای رسیدن به اهداف و امکانات و منابع مورد نیاز برای آن را مشخص میکند.  به عبارتی دیگر استراتژی موقعیت فعلی کسب و کار و موقعیت نهایی آن را مشخص میکند و مسیر رسیدن به اهداف مورد نظر را نیز مشخص مینماید. استراتژی امروزه جزء ملزومات مورد نیاز برای هر کسب و کاری است و افرادی که میخواهند به موفقیت برسند باید برای اهداف خودشان استراتژی داشته باشند.

نقش استراتژی در کسب و کارها

استراتژی برای کسب و کارهای مختلف اهمیت زیادی دارد؛ طوری که موفقیت آنها تا حد زیادی به استراتژی بهکار گرفته شده بستگی دارد. استراتژی در هر کسب و کاری به بررسی اهداف کلی و دامنهی فعالیت آنها میپردازد و نقش پر رنگی در تصمیمگیری مسئولان و تهیه منابع مورد نیاز برای کسب و کار را دارد؛ چرا که در استراتژی تمامی مواردی اعم از تامین نیاز مشتریان، دستیابی به مزایای رقابتی، بهرهگیری از فرصتها و انتخاب محصولات مناسب مشخص شده و همینطور به مسیر فعالیت هر کسب و کاری جهت میبخشد.

مراحل استراتژی

استراتژی با توجه به فعالیت کسب و کار میتواند چند بخشی باشد؛ اما بهطور کلی به سه قسمت تقسیم میشود که عبارتند از:

اولین قدم: تعیین اهداف کسب و کار

همانطور که میدانید هر حرفه و شغلی به هدف نیاز دارد. در برنامه استراتژی اهداف اولیه و نهایی کسب و کار مشخص شده و آنها به ترتیب اهمیت آنها طبقه بندی میشوند. استراتژی باعث میشود هر مجموعهای اهداف کلی و اهداف جزئی خود را از یکدیگر جدا کند و مطابق با آنها عمل نماید.

دومین قدم: شناخت جایگاه کسب و کار

این که کسب و کارتان در چه جایگاهی از نظر برندسازی، فروش و سود قرار دارد میتواند تا حدودی مسیر را برای موفقیت نشان دهد. دومین قدمی که با استراتژی مشخص میشود؛ تعیین موقعیت فعلی کسب و کار در بازار فروش میباشد. پس از مشخص کردن اهداف، استراتژی به صاحبان کسب و کار کمک میکند تا بتوانند مشخص کنند در زمان کنونی در کجای بازار فروش قرار دارند.

سومین قدم: هدایت مجموعه

سومین بخش استراتژی، کنترل و هدایت سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. در این قسمت استراتژی باعث میشود تا افراد و صاحبان کسب و کار بتوانند تصمیمات مهم خود را طراحی کرده و انجام دهند. به عنوان مثال در این قسمت مدیران و افراد میتوانند اقدامات و تصمیمات خود را شناسایی کنند و متناسب شرایط فعلی بازار آنها را انجام دهند یا انجام ندهند. در واقع این قسمت از دو بخش گفته شده اهمیت بیشتری در کسب و کارها دارد؛ چرا که در این قسمت تمام اقدامات منجر به عمل میشود که میتوانند بازخورد داشته باشند و صاحبان کسب و کار با بررسی بازدهی نهایی در صورت نیاز به تغییرات، آنها را ایجاد میکنند. انجام سه قدم استراتژی و به کارگیری آن نه تنها در کسب و کار بلکه در تمام جنبههای زندگی میتواند به شما برای جهت دهی مسیرتان کمک زیادی کند

نویسنده :تیم ایده ال

۷ سوال مهم قبل از شروع بازاریابی محتوایی

 ۷ سوال مهم که پیش از شروع آن، باید از خودتان بپرسید

بازاریابی محتوایی این روزها یکی از مهمترین شیوههای بازاریابی آنلاین است. همهی کسب‌‌وکارهایی که میخواهند در دنیای آنلاین، حرفی برای گفتن داشته باشند، بازاریابی محتوایی را در الویت قرار میدهند.

اگر برای کسبوکار خود هنوز هیچ برنامهای برای بازاریابی محتوایی ندارید، اکنون، فرصت مناسبی است تا بهترین روش را برای کسبوکارتان انتخاب کنید. اگر هنوز نمیدانید که از کجا شروع کنید و چه روشی را انتخاب کنید، به پاسخ این چند سوال فکر کنید. پاسخ این سوالها به شما کمک میکند تا بفهمید چه هدفی از بازاریابی محتوایی دارید و چطور باید برای آن برنامهریزی کنید.

اگر پاسخ روشنی برای این سوالها ندارید، عجله نکنید. میتوانید برای هر کدام تحقیق کنید. با همکاران، مشتریان و تامینکنندگان خود مشورت کنید و نظر آنها را بپرسید. مقالهها و کتابهای مرتبط با بازاریابی محتوایی را بخوانید. به پادکستهای آموزشی گوش دهید و سپس، پاسخ به این سوالات را پیدا کنید.

۷ سوالی که قبل از شروع بازاریابی محتوایی، باید از خودتان بپرسید؟

۱. مخاطبان اصلی شما چه کسانی هستند؟

هر آنچه که در بازاریابی محتوایی خود مطرح میکنید، باید به طیف خاصی از مخاطبان شما اشاره داشته باشد و با هدف آگاهی به آنها ایجاد شده باشد. فرقی نمیکند که این محتوا، متن باشد یا ویدیو و فایل صوتی. مخاطبان اصلی شما دقیقا چه کسانی هستند؟ آیا میتوانید آنها را در دستهبندی خاصی مثلا از نظر جنسیت، سن و سال یا سطح درآمد، دستهبندی کنید؟ اگر قرار باشد برای بعضی از آنها الویت قائل شوید، کدام دسته را انتخاب میکنید؟

قبل از برنامه ریزی برای بازاریابی محتوایی، حتما مخاطب اصلی خود را بشناسید.

۲. میخواهید مخاطبانتان، شما را با کدام ویژگی بشناسند؟

بعد از اینکه مخاطبان هدف خود را شناختید، باید مشخص کنید که دوست دارید شما را با چه ویژگی بشناسند. در دنیای پرهیاهوی بازاریابی محتوایی، خیلی سخت است که خودتان را نشان بدهید. باید یک ویژگی خاص را انتخاب کنید و خودتان را با آن ویژگی به دیگران بشناسانید.

چطورمیخواهید خودتان را از سایر رقبا، متمایز کنید؟ چه چیزی باعث میشودکه از آنها بهتر باشید؟

۳. در محتوای خود، چه موضوعاتی را میگنجانید؟

این سوال، دقیقا بعد از سوال قبلی مطرح میشود. وقتی مشخص کردید که میخواهید مخاطبان هدف، شما را با کدام ویژگی بشناسند، سپس باید در مورد موضوع محتوای خود تصمیم بگیرید. برای انتخاب موضوعات بازاریابی محتوایی، از طوفان فکری استفاده کنید. عناوین محتواهای مورد نظرتان را یادداشت کنید. هر چه به ذهنتان میرسد، فهرست و دستهبندی کنید. بعد از دستهبندی موضوعی، آن را برای انتشار در ماههای مختلف، توزیع کنید.

مثلا شاید تصمیم بگیرید که یک ماه، روی یک موضوع خاص تمرکز کنید یا شاید در نظر داشته باشید که در ماه، روی محتواهای متنوع کار کنید.

۴. چطور محتوای خود را در فرمهای مختلف توزیع میکنید؟

بازاریابی محتوایی، شکلهای مختلفی دارد. محتوایی که تولید میکنید ممکن است ویدیو، پست وبلاگ، پادکست یا ایمیل باشد. ابتدا یکی دو شکل از بازاریابی محتوایی که مناسب کسبوکار شما است انتخاب کنید و منابع و تلاشهای خود را روی آن متمرکز کنید. حتی بهترین کسبوکارهای تولیدکنندههای محتوا که همهجا اسم آنها را میبینید، فقط دو سه نوع از این بازاریابی را انتخاب میکنند. مثلا فقط به پستهای آموزشی در اینستاگرام و مقالههای وبلاگ، بسنده میکنند.

۵. کدام شبکهی اجتماعی را انتخاب میکنید و برای انتشار محتوا در آن، چه برنامهای دارید؟

تنوع شبکههای اجتماعی، بسیار زیاد است. برای اینکه دنبالکنندههای زیاد و شبکههای اجتماعی فعال و موثری داشته باشید، نمیتوانید روی همهی آنها تمرکز کنید. به همین دلیل باید یکی دو مورد از آنها را که برای معرفی کسبوکار شما مناسبتر است، انتخاب کنید. با توجه به نوع کسبوکار، یک شبکه اجتماعی را انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید. برای محتوای هر کدام، برنامهریزی کنید.

۶. چه کسی مسئول تولید، انتشار و توزیع محتوا است؟

داشتن یک برنامهی جامع بازاریابی محتوایی، کافی نیست. چه کسی مسئول هماهنگ کردن محتوا است؟ وظیفهی تولید، بازبینی و اصلاح، انتشار و توزیع محتوا بر عهدهی کیست؟ اگر تیم کوچکی دارید و نمیتوانید خودتان برای این کار وقت بگذارید، میتوانید از نیروهای فریلنس یا آزادکار کمک بگیرید تا محتوای مورد نظرتان را تولید و منتشر کنند.

۷. چطور تاثیر شیوه‌‌های بازاریابی محتوایی و مشارکت دنبالکنندگان را بررسی میکنید؟

چطور میفهمید که آیا تلاشهای شما برای بازاریابی محتوایی موثر بوده یا نه؟ چطور میتوانید میزان موفقیت خود را بسنجید و طبق چه معیاری آن را بررسی میکنید؟ چه اپیلیکیشنهایی میتوانند به شما در این راه کمک کنند و دادههای مرتبط را آنالیز کنند؟

البته بعدها در طول مسیر بازاریابی محتوایی، سوالهای دیگری هم مطرح میشوند ولی برای شروع، ابتدا به این چند سوال پاسخ دهید و با توجه به پاسخهای خود، بهترین روش را برای بازاریابی محتوایی انتخاب کنید.

نویسنده :تیم ایده ال

محتوا مورد تایید گوگل

پس از اینکه اینترنت مانند امروزه همه گیر شد؛ طوریکه تمام کسب و کارها از اینترنت برای گسترش فعالیتشان بهره میگیرند. موتورهای جست و جو نیز اصول و الگوریتم اولیه خود را تغییر دادند؛ طوریکه سایتهایی که ارزش واقعی دارند بتوانند از موتورهای جست و جو نمره بگیرند و همینطور در صفحات اولیه موتورهای جست و جو قرار بگیرند. اما وب سایتها چطور میتوانند مطابق میل گوگل رفتار کنند و بتوانند از آن امتیاز بگیرند.

محتوا قدمی مهم برای گوگل

در گذشته وب سایتها به تولید محتوا نیازی نداشتند؛ در واقع در آن زمان هنوز کسب با اهمیت محتوا آشنا نبود. به مرور زمان گوگل یا هر موتور جست و جو دیگر محتوا رو جزء معیارهای اصلی خود برای امتیازدهی به وب سایتها در تمام موضوعات مختلف قرار داد. اما محتوای متناسب موتورهای جست و جوگر مهم مانند گوگل چگونه است؟

محتوا مناسب گوگل

از طرفی هر چند محتوا برای گوگل از نقش تعیین کنندهای برخوردار است؛ اما هر محتوایی نمیتواند از گوگل امتیاز بگیرد. محتوای با کیفیت محتوایی است که ویژگیهای داشته باشد و پارامترهایی را رعایت کند که عبارتند از:

  • کلمات کلیدی در محتوا

کلمه کلیدی یا همان کلماتی که سرچ بالایی دارند یکی از فاکتورهایی است که باید در محتواهای متنی رعایت شود. کلمات کلیدی باید در همه متن محتوا به کار برده شوند و از یه حد بیشتری هم تکرار نشوند. بهترین جای کلمات کلیدی در محتوا تایتل یا تیتر پاراگرفها در محتواست.

  • یونیک بودن محتوا

اصل بودن محتوا و کپی نبودن آن از خطر قرمزهای گوگل شناخته میشود؛ گوگل به شدت نسبت به محتواهایی که کپی شده هستند حساس است و به محض این که تشخیص دهد محتواها کپی شده از یک وب سایت دیگر هستند؛ به سایت کپی کننده نمره منفی میدهد و آن سایت ارزش و اعتبار کمی خواهد داشت و مسلما در صفحات اولیه گوگل نیز نشان داده نمیشود. بنابراین وب سایتهایی که میخواهند از محتوا برای بهینهسازی سایتشان استفاده کنند بهتر است سراغ محتواهای کپی شده نروند.

  • موضوعیت محتوا

شاید بسیاری از افراد در دنیای نت فکر کنند که گوگل متوجه متن محتواها نمیشود؛ درحالی که گوگل رباتی دارد که میتواند تشخیص دهد که آیا محتوا به موضوع سایت ربط دارد یا خیر؟ یعنی با گذشت زمان گوگل تشخیص میدهد که شما متناسب با موضوع وبسایتتان محتوا تولید کردهایدیاخیر؟

  • بک لینک در محتوا

لینکدهی داخلی و خارجی داخل محتوا یکی از میانروهایی هستند که گوگل از طریق محتوا به آن نمره میدهد. زمانی که محتوا تولید میشود بهتر است داخل آن به کلمات کلیدی لینک سایت خودتان را بدهید تا گوگل آن را بشناسد و همینطور ترافیک سایتتان را بهبود ببخشد. از طرفی از طریق محتوا نیز میتوانید در سایتهای دیگر نیز لینک خود را قرار دهید که این کار باعث میشود از موتورهای جست و جو بیشتر نمره بگیرید که در دنیای محتوا به این کار رپورتاژ یا آگهی تبلیغاتی میگویند. رپورتاژ به محتوای تبلیغاتی میگویند که در سایتهایی با کیفیت و قوی گذاشته میشود تا به ارزش دیگر سایتها نیز افزوده شود.

نویسنده :تیم ایده ال

بهبود رتبه سایت با کمک محتوا

امروزه موفقیت و برندسازی در دنیای مجازی ارتباط تنگاتنگی با موتورهای جست و جو دارد یعنی هر چه وب سایتی مطابق با اصول موتورهای جست و جو پیش برود؛ موفقیت بیشتری در دنیای نامحدود اینترنت خواهد داشت و سایتی که بتواند در صفحات اول موتورهای جست و جو نمایش داده شود موفق است. اما چه چیزهایی جزء معیارهای گوگل محسوب میشوند. موتورهای جست و جو پارامترهای مختلفی را برای کار خود در نظر میگیرند که از جمله آنها میتوان به لینکها، کلمات کلیدی، طراحی و ساختار سایت، مقدار زمان حضور کاربران در سایت و …. اشاره کرد. در بین تمام مطالب گفته شده محتوا از مهمترین معیارهای موتورهای جست و جو شناخته میشود.

چرا محتوا برای موتورهای جست و جو اهمیت دارد

در گذشته زمانی که وب سایتها کار خود را در دنیای اینترنت شروع کرده بودند. برای  کیفیت بخشی به آنها موتورهای جست و جو معیارهای دیگری در نظر داشتند که به مرور زمان از قدرت این الگوها کاسته شد. بنابراین موتورهای جست و جو محتوا را به معیارهای خود اضافه کردند؛ چرا که محتوا باعث میشود تا سایتها نتوانند معیارهای گوگل را دور بزنند و برای کیفیت خود انرژی و هزینه صرف کنند. به این ترتیب امروزه محتوا یکی از اصلیترین معیارهای موتورهای جست و جو بهشمار میرود.

چه محتوایی برای موتورهای جست و جو مهم است

محتوا انواع مختلفی دارد محتوای متنی، محتوای ویدیویی و محتوای صوتی از پرکاربردترین محتواها برای بهینهسازی سایتها هستند. از طرفی هر چند محتوا برای موتورهای جست و جو نقش تعیینکنندهای دارد؛ اما هر محتوایی نمیتواند امتیازات موتورهای جست و جو را به خودش اختصاص دهد. محتوا باید ویژگیهای خاصی داشته باشد تا بتواند به وب سایتها کمک کند. محتوا باید سئو شده باشد؛ یعنی باید اصولی که برای سئو است در متن محتوا در نظر گرفته شود؛ بهعنوان مثال کلمات کلیدی نقش زیادی در بالا آوردن سایت برای موتورهای جست و جو دارد و بههمین دلیل در محتوا باید متناسب با موضوع آن از کلمات کلیدی درست و به جا استفاده شود. دومین نکته و شاید مهمترین نکته برای محتواهای با کیفیت، کپی نبودن محتواست. خط قرمز موتورهای جست و جو مانند گوگل برای امتیازدهی به سایت یا یک محتوا، اورجینال بودن آن است. کپی بودن محتوا به این معنی که یک متن، ویدیو یا صوت در چند سایت وجود داشته باشد و سایتهایی که محتواها را از منبع اصلی آن کپی میکنند نمره منفی میگیرند. بنابراین محتواهای یک سایت به هیچ عنوان نباید کپی باشد.

افزایش زمان حضور کاربران

افزایش زمان حضور کاربران در سایت، یکی دیگر از قابلیتهایی است که محتوا دارد و باعث میشود سایتی از موتورهای جست و جو نمره خوبی بگیرد؛ چرا که یکی از پارامترهایی که گوگل یا هر موتورهای جست و جوگر دیگری به آن اهمیت خیلی زیادی میدهد؛ مدت زمان حضور کاربران در سایت است. از طرفی محتوا علاوه بر جذب مخاطبان؛ کاربران را مدت زمان بیشتری در سایت نگه میدارد و هر چه یک محتوا جذابتر باشد؛ کاربران علاقه بیشتری به مطالعه، مشاهده و شنیدن آن نشان میدهند. بنابراین هر چه یک سایتی روی محتوا خود تمرکز زیادی داشته باشد و مطالب، ویدیو و یا صوتهای محتوایی با کیفیتی تولید کند میتواند جزء اولین سایتها در موتورهای جست و جو باشد.

نویسنده :تیم ایده ال

چگونه نویسنده حرفه ای شویم؟

چگونه نویسنده قهار شویم

محتوانویسی یک شغل ذهنی است. یعنی برای نوشتن محتوا به اینترنت، کامیپوتر و ذهنی برای تولید متن نیاز دارید. البته محتوا نیز زیرشاخههای متعددی دارد؛ طوری که بسیاری از نویسندگان محتوا در زمینه تولید محصول و کتالوگ متن و مقاله کوتاه مینویسند و نیازی به کنکاش زیادی ندارند. با این حال بهطور کلی به محتوا یک شغل تخصصی است و برای کسب مهارت در آن باید نکاتی رعایت شود که در این متن به مواردی اشاره خواهیم کرد که به شما در این مسیر کمک زیادی میکنند.

نویسندگان محتوا سبکهای مختلف و اختصاصی دارند

نویسندگانی که در زمینه تولید محتوا متخصص هستند؛ سبکهای خاص خودشان را دارند. به عنوا مثال برای تولید محتوا وبلاگ، سایتهای خبری، سوشال، نسخههای تبلیغاتی از لحنهای متفاوتی استفاده میکنند. صرف نظر از آنکه نویسنده محتوا برای چا سایتی محتوا تولید میکند؛ نویسندهای که سبک اختصاصی دارد از امتیاز و رتبه شغلی بالاتری برخوردار است.

نویسندگان محتوای موفق موضوعات مطالب خود را تصادفی انتخاب نمیکنند

ایده یک عبارت برای بازاریابی تجاری است که گروه را به اقدامات خلاقانه تشویق میکند؛ اما نویسندگان محتوا معمولا مستقل عمل میکنند. آنها از موضوعات تصادفی استفاده نمیکنند؛ چرا که برای تولید محتوای جدید موضوعات خود را هدفمند انتخاب کرده و آنها را قبل از نوشتن تجزیه و تحلیل میکنند. نویسندگان محتوا موفق مخاطبان خود را درک میکنند و پس از نوشتن محتوای اصلی، موضوع جدیدی را برای نوشتن متا دیسکریپشن یا همان توضیحات کوتاه در نظر میگیرند. اگر میخواهید به محتوا نویسی قهار تبدیل شوید بهتر است از تولید محتوا با موضوعات اتفاقی خودداری کنید و کلمات را با زیرکی انتخاب کنید تا بتوانید مخاطبان را ترغیب کنید تا محتوا را تا انتها بخوانند.

تولیدکنندگان محتوا اورجینال هستند

محتوا شهرت شماست؛ هر پست و مطلبی باید با نام اصلی شما منتشر شوند. شاید خیلی از نویسندگام محتوا این کار را قبول نکنند. اما در شغل تولید محتوا ممکن است یک موضوع برای هزاران نویسنده باشد و تنها راه برای اینکه صاحب مطلب خود باشید این است که اسم خود را همراه با آن منتشر کنید. از طرفی نویسندگان موفق در دنیای محتوا متن و مقالات خود را کپی نمیکنند؛ کپی کردن محتوا برای سئو به منزله سم است. محتواهای کپی شده نه تنها به شهرت و اعتبار یک نویسنده محتوا لطمه وارد میکند بلکه در سئوی سایت نیز تاثیر منفی دارد.

نویسندگان موفق محتوا  با سئو و HTML  آشنایی دارند

نگران نباشید برای تبدیل شدن به یک نویسنده موفق در دنیای محتوا به یادگیری تمام اصول سئو و اچ تی ام ال نیاز ندارید. اطلاعات از مباحث و مفاهیم اولیه سئو و اچ تی ام ال به شما کمک میکند تا محتواهای خود را هدفمند بنویسید. بنابراین بهتر است برای ارتقا و کسب مهارت بیشتر در تولید محتوا درباره سئو و اچ تی ام ال نیز مطالعهای داشته باشید. نویسندگان موفق محتوا درباره تمام مطالبی که به محتوا مربوط میشوند تخصص و مهارت کافی دارند؛ چرا که محتوا دنیای عظیمی است که پارامترهای مختلفی روی آن تاثیر دارند. بهعنوان مثال روز به روز اصول و مبانی سئو پیچیدهتر میشود و اصول و الگوریتمموتورهای جست و جو در حال تغییر است؛ بههمین نویسنده محتوا علاوه بر داشتن اطلاعات درباره سئو، باید از تغییرات آن نیز باخبر شود تا بتواند محتوای سئو شده تولید کند. تولید محتوای سئو شده از ارزش بالایی برخوردار است؛ چرا که علاوه بر تولید متن در بهینهسازی سایت نیز تاثیر مثبتی دارد و موتورهای جست و جو به محتواهایی که اصول سئو و کلمات کلیدی در آنها رعایت شدهاند امتیاز بیشتری میدهد.

نویسنده :تیم ایده ال

چند راهکار برای تولید محتوای موفق

مصرفکنندگان و مخاطبان سالهای زیادی است که با تبلیغات دیجیتالی روتین، تکراری و ضعیف بمباران شدهاند و از طریق دریافت محتوای غیر قابل اعتماد و بیکیفیت تحت فشار قرار گرفتهاند. مخاطبان درباره محتواهایی که مطالعه میکنند حساس هستند و تحقیقات نشان میدهد که بیشتر کاربران محتواهای با کیفیت را قبول میکنند؛ چرا که اعتقاد دارند محتواهایی که آنها میخوانند نشان دهنده نوع شخصیت و متناسب با سبک مورد نظر آنهاست. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده نتیجه میگیریم که محتوا اهمیت زیادی دارد و در جذب کاربر نقش پر رنگی ایفا میکند. در این مقاله به چند راهکار برای تولید محتوای با کیفیت و موفق اشاره میشود.

مخاطبان را درک کنید

اولین قدم برای تولید محتوای باکیفیت برای جذب مخاطبان درک آنهاست. بازاریابان و تولیدکنندگان محتوای موفق از تحقیقات و واکنشهای مخاطبان برای تولید داستان و پیامهای محتوا استفاده میکنند. برای تولید محتوای با کیفیت و درک مخاطبان، به شناسایی مخاطبان هدف نیاز است. یعنی باید  نیازها و رفتارهای مخطابان را با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها و ابزارهای سئو ارزیابی کرده و سپس متناسب با آنها محتوای با کیفیت تولید شود. روانشناسی فعالیت کاربران در سایت، نگرش، شخصیت و روشهای وارد شدن مخاطبان و مصرفکنندگان به سایت برای تالیف محتوا نقش پر رنگی و تعیینکنندهای دارند.

متن مناسب برای محتوا انتخاب کنید

تولیدکنندگان محتوا باید زمان، چگونگی و نحوه تالیف یک محتوا را در نظر بگیرند و مطمئن شوند آن متنی را که تولید کردهاند؛ در مکان مناسبی و بهطور موثری به اشتراک گذاشته میشود. طبق تحقیقات انجام شده؛ محتواهایی که در سایتهای با کیفیت و به اصطلاح برند بارگذاری میشوند از بازخورد بهتر کاربران نسبت به سایتهای دیگر برخوردار میشوند. بنابراین یک تولیدکننده محتوا باید مکان مناسبی برای آپلود محتوای خود در نظر بگیرد تا بتواند بهترین بازخورد را از آن بگیرد.

تمرکز روی ارتباط و کیفیت محتوا

برخلاف اطلاعات و اخبارهایی که مبتنی بر این است که محتوا اگر کیفیت کافی نداشته باشد هم میتواند امتیاز موتورهای جست و جو و نظر مثبت کاربران را جذب کند؛ امروزه موتورهای جست و جو هوش بالایی پیدا کردهاند؛ طوری که میتوانند محتوا با کیفیت را تشخیص دهند. از طرفی بدون شک مخاطبان در صورت مطالعه محتوای با کیفیت به آن علاقه بیشتری نشان میدهند.

ایجاد ارتباط احساسی با خواننده از طریق محتوا

یکی از مواردی که در بازاریابی و تولید محتوا اهمیت دارد برقراری ارتباط احساسی با مخاطبان است. محتواهایی که ماهیت داستانی دارند؛ موجب پاسخ عاطفی از طرف مخاطبان میشوند و از موفقیت بیشتری برخوردارند. برای تولید محتوای داستانی ابتدا باید تن و سبک محتوا انتخاب شود و سپس با توجه به موضوع هدف محتوا نوشته شود.

سازگاری محتوا با شخصیت مخاطبان

بهعنوان بخشی از محتوا، نویسندگان باید ذهن و شخصیت مخاطب را درنظر بگیرند. تحقیقات نشان داده پیدا کردن مطالب خاص برای مخاطبان در زمینه تولید محتوا اهمیت زیادی در سبک نوشته دارد. بهعنوان مثال اگر هدف شما مخاطبان شرکت هواپیمایی هستند بهتر است درباره نحوه سفر و آماده شده برای سفر و راهنمای سفر به شهرهای گوناگون محتوا تولید کنید تا علاوه بر دادن اطلاعات مفید به کاربران؛ آنها را به محتوا نیز جذب نمایید.

نویسنده :تیم ایده ال

انقلاب محتوا

چگونه محتوا در حال تغییر رهبری بازاریابی دیجیتال است

در سالهای گذشته تغییرات زیادی در مفهوم اصولی محتوا صورت گرفته؛ طوریکه دیگر به سادگی گذشته نیست و محتوا به خود به خودی به یک رشته تخصصی و همینطور محتوا یک سرمربی جدید برای کسب و کار و سازمانهایی که میخواهند خود را معرفی کنند تبدیل شده است. از طرفی با پیشرفت تکنولوژی، انتظارات مصرفکنندگان نیز بالا رفته؛ بنابراین سازمانها و کسب و کارهای فرصت زیادی دارند تا اشتباهات خود را در تولید محتوا جبران کنند تا مخاطبان خود را افزایش دهند و روابط بهتری با مشتریان ایجاد کنند.  به عنوان مثال بعضی از سایتهایی که از استراتژیهای نوآورانه محتوا استفاده کردند و اصول سئو را رعایت کردهاند؛ تواستهاند 50 درصد ترافیک خود را از طریق موتورهای جست و جوگر به دست آورند و به سود خوبی برسند؛ بنابراین اگر فرآیند محتوا به درستی انجام شود میتواند تاثیر چشمگیری در رونق و بهبود کسب و کارها  داشته باشد.

مهارتهای متعادلسازی

اهمیت حفظ بهترین استعدادها برای جایگزینی نقشهای جدید در مدیریت محتوا دیگر فاکتوری نیست که بشود آن را دست کم گرفت. درحالی که حضور چنین شخصیتهایی برای تولید محتوا کلیدی اساسی برای ارتقای سودآوری کسب و کارهاست؛ بنابراین صاحبان کسب و کارها به دنبال کسانی هستند که در  خصوص محتوا متخصص باشند و بتوانند کار خود را به سرعت ارتقا دهند؛ چرا که آنها میتوانند به سرعت درک کنند که چگونه با استفاده از چالشها، محتوای جذاب تولید کنند. از طرفی بیشتر این دست از افراد، مهارتهای رهبری مورد نیاز در آن سطح را ندارند؛ به عنوان مثال سرپرست محتوای یک سازمان مصرف کننده بزرگ باید مهارتهای فنی را برای بازاریابی تجاری، رهبری و درک محصولات کسب و کارهای مختلف داشته باشد، به خصوص زمانی که میخواهد استراتژی و راهکارهای خود را برای دیگران توضیح دهد. از طرفی در مثال نقض مطالب گفته شده؛ در یک سازمان دیگری، استراتژیست محتوا یا کارشناس ارشد محتوا ممکن است در بازاریابی کسب و کار تاثیر کمی داشته باشد؛ با این حال که باید خلاقیت بازاریابی نیز داشته باشد. اما حتی اگر محتوا تاثیر کمی داشته باشد به برنامهریزی، نیروی کار استراتژیک و مشارکت در دیگر بخشها نیاز دارد؛ چرا که سرپرستان محتوا به نوآوری تجاری نیاز دارند تا نه تنها راهکارهای جدیدی که از آنها استفاده میکنند را توجیح کنند؛ بلکه زمان کافی برای محققسازی آنها را نیز داشته باشند.

وضعیتهای شکلگیری محتوا

یکی دیگر از نکاتی که در مورد سرچشمه ظهور محتوا اهمیت دارد این است که به داوطلبان در این شغل فرصتهای خوبی داده میشود که حتی بدون سابقه؛ اما با محدوده وسیعی هر آنچه را میتوانند تولید کنند؛ در واقع در محتوا توصیف شغلی وجود ندارد و بیشتر به دیدگاه فردی بستگی دارد که چه چیزی میتواند تولید کند تا مشتریان را جذب کند. از طرفی محتوا زیر از نظر نظم و انسجام تغییرات بسیار زیادی خواهد کرد؛ چرا که تکنولوژی هر روزه در حال تغییر و  پیشرفت است؛ بنابراین توانایی تولید محتوا نیز در حال تغییر است. اما بهطور کلی آنچه که باعث میشود سازمان و یا کسب و کاری موفق شود این است که آنها چه استراتژی درباره محتوا خود بهکار میبرند؛ چرا که محتوا بر خلاف دیگر بخشها در یک شرکت یا سازمان ثابت  و یکسان نیست؛ بنابراین افراد باید دائما از استراتژیهای در حال تحول در محتوا استفاده کنند تا بتوانند به رقابت با دیگران بپردازند.

نویسنده :تیم ایده ال

پنج اشتباه رایج در تولید محتوا

فرآیند تولید محتوا روز به روز در حال پیشرفت و افرایش است؛ طوری که گزارشها نشان میدهد که 79 درصد بازاریابان قصد دارند در سالهای پیشروز به تولید محتوای بیشتری بپردازند. از طرفی تولید محتوا کاری راحت و آسان نیست و به انرژی و زمان زیادی نیاز دارد. این مقاله صد دارد به پنج تا از رایجترین اشتباهات در تولید محتوا اشاره کند.

استفاده از محتوا در فرمت غلط

برنامهریزی، تهیه و تولید یک قطعه محتوای با کیفیت نبردی بزرگ برای بازاریابان محسوب میشود؛ چرا که نحوه تولید و ارائه محتوا به مخاطبان از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای بازخورد بهتر محتوا، رقبای خود را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید از محتوا بهترین بازدهی را داشته باشید. طبق گزارشات اعلام شده 93 درصد از بازایابان در کشور انگلستان از وبلاگ برای تولید محتوا استفاده میکنند و 80 درصد از رسانههای اجتماعی برای تولید محتوا استفاده کرده و 78 درصد نیز خبرنامههای الکترونیکی را بهکار میبرند. همچنین در این نظر سنجی 28 درصد بازاریابان اعلام کردهاند که از 22 درصد از گزارشهای دیجیتال و 16 درصد از مجلات دیجیتال استفاده خواهند کرد. با توجه به ارقام و آماری که در این گزارشها نشان میدهد اگر شما ازاین ابزارها برای تولید محتوا استفاده کنید مسلما موفقیت چشمگیری خواهید داشت.

مشارکت کم خواننده

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تولید محتوا، مشارکت نکردن خواننده است؛ بنابراین شما باید طوری برنامه ریزی کنید تا خواننده روی قسمتی از محتوا تمرکز کند تا مطمئن شوید مخاطبان به محتوا چسبیدهاند تا با پیام و مقصودتان ارتباط برقرار کنند. اگر بتوانید محتوا را طوری تولید کنید که کاربر 8 ثانیه، 30 ثانیه یا شاید یک دقیقه با آن ارتباط برقرار کند؛ کار خود را به خوبی انجام دادهاید. از طرفی حواس پرتی یکی از بزرگترین مشکلات مردم است که باعث میشود خوانندگان از محتوای شما دور شوند؛ بنابراین باید از روشی استفاده کنید که توجهشان را حفظ کنید. چند نکته وجود دارد که میتوانید با استفاده از آنها تمرکز مخاطبان خود را حفظ کنید که عبارتند از:

سوالات خود را در متن بپرسید

مفهوم و پیام خود را مشخص کنید

محتوا را تعاملی تولید کنید

متن قابل درک متنشر کنید

قدرت تصاویر را دست کم نگیرید

صرف زمان زیاد برای تولید محتوا

اگر از بازاریابان درباره چالش و مشکلات آنها بپرسید؛ مسلما با عباراتی اعم از کمبود منابع، مهارت و زمان مواجه میشوید و بدون توجه به مشکلات پروژه این سه چالش همیشه در راه است؛ طوری که بازاریابان همواره با کار بیش از حد برای انجام در مدت زمان کم مواجه هستند. از طرفی سوالی که پرسیده میشود این است که این موانع چگونه روی موفقیت تاثیر میگذارند؟ اگر زمان کمی دارید و همینطور از اولویتهای رقابتی بالایی دارد. میتوانید از زمانهای اضافی که در مسیر خانه و تایمهای استراحت دارید  برای تولید محتوا استفاده کنید. از طرفی برای مقابله با کمبود منابع میتوانید از تکنولوژیو دانش روز دنیا استفاده کنید و اگر مهارتتان کم است با بهرهگیری از منابع آنلاین مانند اینترنت میتوانید دانش خود را افزایش دهید.

تناسب نداشتن محتوا با نام تجاری کسب و کارها

با توجه به مطالبی که توسط تیمها و افراد مختلف تولید میشود معمولا دشوار است که تمام پیامها با هم هماهنگ باشند. طبق تحقیقاتی که روی سایتهای بزرگ انجام شده؛ بیش از نیمی مطالب و محتواهای هماهنگ با یکدیگر نداشتند که باعث میشود کیفیت خوبی نداشته باشند. اما چگونه میتوان محتوای مرتبط و پایدار تولید کرد؟ استفاده از نام تجاری، بهکارگیری قواعد آسان برای تمامی کارمندان و محتوا را برای رسیدن به اهداف خود تولید کنید.

عجله بیش از برای تولید محتوا

بسیاری از بازاریابان قبل از اینکه قدم اولی را تولید محتوا بردارند به سرعت سراغ گام بعدی میروند تا بیش از حد زمان نبرد؛ اما زمان آن رسیده که بازاریابان قدمی به عقب برداشته و دلایل و اهداف خود را برای تولید محتوا بررسی کنید و با تمرکز بیشتری گام بردارید.

نویسنده :تیم ایده ال