پادشاهی به‌نام محتوا

همانطور که میدانید سایتها بستری برای ایجاد کسبو کار، افزایش اطلاعات و آگاهیرسانی به عموم مردم ایجاد کردند. در گذشته در سایتها بیشتر به معرفی محصولات از طریق عکس و نوشتههای کوتاه میپرداختند و موتور جستوجوگر یا گوگل بر همین اساس به آنها امتیاز داده و در سرچ کلمات آنها را نشان میداد؛ درحالی که گذشت زمان و افزایش سایتهایی تقلبی، گوگل برای اینکه به سایتها ارزش بیشتری بدهد معیار جدیدی بهنام محتوا برای افزایش امتیازدهی سایتها در نظر گرفت.

محتوا چیست؟

محتوا به متن یا مقالهای کوتاه یا بلند گفته میشود که مطابق با معیارهای گوگل نوشته میشود. معیار گوگل چیست؟ مهمترین فاکتور گوگل برای ارزشدهی به یک محتوا در سایت، کپی نبودن آن است. یعنی محتوایی که درباره یک موضوع و مطلب نوشته شده باشد. محتوا میتواند چیزهای مختلفی اعم از یک مقاله کوتاه یا بلند، عکس، پادکست و یا صدا باشد.

اهمیت محتوا

از طرفی از آنجایی که امروزه عصر اطلاعات است و مردم برای خرید و یا انتخاب موضوعی باید درباره آن اطلاعات داشته باشند. اولین وظیفه محتوا اطلاعرسانی به مردم در زمینه محصول و یا هر موضوعی است. با نوشتن محتوا علاوه بر افزایش دانش و آگاهی افراد درباره مطلبی، ارزش و رتبه سایت یا وبلاگ نیز بالا میرود. وجود محتوا در یک سایت برای مخاطب و کاربری که به آن وارد میشود، جذابیت دارد. کاربر پس خواندن محتوا در سایت، به این اطمینان میرسد که شما برای سایت و یا وبلاگتان زمان و ارزش زیادی گذاشتید؛ بههمین دلیل بیشتر ترغیب میشوند تا به سایتتان سر بزنند و یا از محصولاتتان خریداری کنند. به این ترتیب بازدید سایت شما روز به روز افزایش مییابد و همینطور گوگل یا موتور جستوجو به سایت شما رتبه بیشتری میدهد.

محتوا در شبکههای مجازی

بیشک تا به این جا با اهمیت و ارزش محتوا آشنا شدهاید. بسیاری از افراد که در شبکههای اجتماعی فعال هستند و یا کسب و کاری دارند با مشاهده تاثیر چشمگیر محتوا روی وبسایتها تصمیم گرفتند در شبکههای اجتماعی از محتوا برای برندسازی، معرفی خود و محصولاتشان استفاده کنند. همه مردم درباره هر محصولی اطلاعات کافی ندارند؛ نوشتن محتوا برای یک کالا، محصول و یا وسیله باعث میشود تا آنها از نحوه کارکرد، جزئیات و قیمت آن باخبر شوند و راحتتر محصول را تهیه نمایند.

آموزش ازطریق محتوا

آموزش یکی از زیر شاخههای تجارت محسوب میشود. تا چند سال گذشته کتابها تنها منبع آموزش برای دانشآموزان، دانشجویان و معلمان بودهاند؛ در حالی موضع بسیاری وبسایتها، آموزش میباشد. تقریبا آموزش دیجیتال تحول جدیدی در دنیای یادگیری ایجاد کرده است؛ طوری که بسیاری از کتابهای کاغذی به کتب الکترونیکی تغییر پیدا کردند. محتوا ابزاری است که با استفاده از آن میتوان در هر زمینهای ایدهپردازی کرد، آموزش داد و از طریق آن درآمد کسب کرد و به دانش دیگران افزود. بهعبارتی دیگر هر چند برای محتوای سایت، وبلاگ و یا شبکههای اجتماعیتان بیشتر هزینه کنید؛ نتایج و بازدهی فوقالعادهتری خواهید گرفت. به جرات میتوان گفت محتوا تنها موضوعی است که هر چقدر بیشتر بهش بها بدید؛ سودآوریآن چند برابر خواهید بود.

نویسنده :تیم ایده ال