تبلیغات کلیکی با راهکار هوش مصنوعی

5 راهکاری که هوش مصنوعی به تبلیغات کلیکی کمک میکند

باتوجه به اینکه بودجههای زیادی در تبلیغات دیجیتال هزینه میشود؛ رقابت در کلمات کلیدی( PPC) بیشتر و بیشتر میشود و برندسازی را برای بازاریابان دیجیتال سختتر میکند. اما هوش مصنوعی یا Al، میتواند روشی موثر در این زمینه باشد و کمکی به تبلیغات کلیکی کند.

امروزه هوش مصنوعی روز به روز پیشرفته‌‌تر میشود؛ چرا که در نهایت، قدرت پردازش کامپیوتر قادر خواهد بود که از برنامههای پیشرفته تبلیغات کلیدی استفاده کند. با این حال ما هنوز در راهی هستیم که به تبلیغات کلیدی کلی معروف است که اساس آن ایجاد رباتی است که مثل انسان فکر میکند، درک میکند و رفتار میکند. با این حال نیاز به برنامه هوش مصنوعی برای وظایف روزمره روز به روز بیشتر میشود. از طرفی نکته‌‌ی قابل توجه این است که هوش مصنوعی روشی مطابق با احساسات نیست و فقط برای مشکلات خاص مانند تبلیغات کلیدی کارایی دارد. در نتیجه این سوال در ذهن ایجاد میشود که چگونه میتوان از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده کرد. این مقاله پنج راه حل را بررسی میکند که هوش مصنوعی میتواند در بهبود تبلیغات کلیدی به شما کمک کند و نشان میدهد که چگونه سودآوری خود را افزایش داده و هزینههای سرب و اضافی را کاهش داده و  همنیطور نشان میدهد که چگونه بیشتر تمرکز خود را روی جنبههای دیگر از کسب و کارتان قرار دهید.

هوش مصنوعی: آیا باید مطابق با نام تجاری خود رقابت کنید

بسیاری از شرکتها هنوز هم درباره اینکه آیا باید مطابق با نام تجاریشان مزایده کنند یا خیر؟ مطمئن نیستند. بعضی از کسب و کارها تصمیم میگیرند که روی برند تجاریشان مانور دهند و نام تجاریشان را حفظ کنند. البته این روش همیشه صد درد صد جواب نمیدهد؛ چرا که رقابت با مارکهای رقیب نیز شدت زیادی دارد. در واقع جایی که هوش مصنوعی ارزشمند است که که به صورت بهینه و خودکار و با استفاده از بودجههای مناسب، مطابق با اهداف ROL استفاده شود. همچنین میتواند با استفاده از پارامترها و یا گزارشهایی که تعیین میکنید برای کسب و کارتان، تصمیم بگیرید که هوش مصنوعی را مطابق با اصلاحات تجاریتان استفاده کنید یا خیر و اگر نام تجاری یکی از پرامترها باشد دیگر نیازی نیست که از تیم حرفهای برای تبلیغات کلیدی کمک بگیرید؛ چرا که هوش مصنوعی این کار را برای شما انجام خواهد داد.

هوش مصنوعی: آیا مطابق با نام تجاری رقبیتان باید مزاید کنید

از همان روشی که در پاراگراف بالا توضیح داده شد میتوان به صورت معکوس استفاده کرد. برای بعضی از برندها استفاده از نام تجاری رقیبانشان تاثیر زیادی در بازاریابی کلیدی میگذارد؛ چرا که از با سرمایهگذاری روی نام رقیب میتوان از خساراتی که ممکن است با استفاده از نام تجاری خودتان ایجاد شود؛ جلوگیری کرد و همینطور موقعیت برندتان با برند تجاری رقیبتان در فضا و رتبهی یکسانی قرار دارد. با این حال که اگر در این مورد نیز نگران هستید میتوانید پارامترها را تنظیم کنید. از طرفی برای کسانی که عملکرد را به ملاحظات ترجیح میدهند، هوش مصنوعی فرصتی فوقالعادهای است؛ چون که با نشان دادن فرصتها به شما، رقبا را ضرب و شتم کرده و استراتژی خود را مطابق با آنها تنظیم میکند. هوش مصنوعی در این روش ابزاری بسیار قدرتمند است؛ چرا میتواند عملکردهای تبلیغات دیجیتال را در زمانهای متفاوت، مدام بررسی کند؛ طوری که هیچ تیم انسانی این قدرت و زمان را نخواهد داشت.

هوش مصنوعی بهطور خودکار در مکانهای مختلف تبلیغات کلیدی را مدیریت میکند

برای برندهای پیچیده  و کسب و کارهای فروشگاههای آنلاین، دیجیتال و همینطور فروشگاههای فیزیکی که در بازارهای روز وجود دارند؛ اجرای کمپینهای تبلیغات کلیدی با خواستههای امروزه کسب و کارها همخوانی دارد و همچنین در مواقعی نیز میتواند شگفتانگیز باشد. از طرفی با این وجود که کمپین و شرکتهای زیادی وجود دارند که خدمات مختلف تبلیغات کلیدی را انجام میدهند؛ برای هوش مصنوعی انجام خدماتی که آنها انجام میدهند بسیار ساده است. واکنش به تغییرات محلی اعم از ظرفیت، زمان، رقابت محلی، نیاز و تقاضاهای محلی و رفتار جست‌‎وجوی محلی، از جمله کارهایی است که هوش مصنوعی میتواند آنها را به سرعت انجام دهد. این قابلیت هوش مصنوعی تضمین میکند که برای هر فروشگاهو یا کسب و کاری تمام موارد مورد نیاز بهطور همزمان و باهم پردازش میشوند. همچنین هوش مصنوعی این زمینه را فراهم میکند تا تبلیغات کلیدی با توجه به منطقه جغرافیایی طراحی شده و متمرکز باشد.

این جهان کلیدی شبکههای مجازی را گسترش میدهد

بدون استفاده از ابزارهای پیچیده مانند هوش مصنوعی و، بعضی از کلمات کلیدی ممکن است با درصد پایینی بازدهی داشته باشند؛ اما آن نتیجه دلخواه را نخواهند داشت. هر چند هوش مصنوعی کارکرد فوقالعادهای دارد؛ اما استفاده از این روش نیز دارای لبه و پرتگاهی است؛ چرا که هوش مصنوعی از هیچ تعصب شناختی یا محدودیتهای انسانی استفاده نمیکند و همینطور هوش مصنوعی میتواند برای همیشه این کارها را انجام دهد و هماهنگ با روند مصرفکننده یا رقبا حرکت کند.

هوش مصنوعی به مدیریت مداوم نیاز دارد

تفاوت اصلی که هوش مصنوعی با دیگر ابرازها دارد این است که توانایی یا قابلیتی برای یادگیری و آموزش است. شما برنامه هوش مصنوعی را اجرا نمیکنید تا از خطوطی منسجم و یا از پیش ساخته شده پیروی کند. شما هوش مصنوعی را با توجه به معیارهای مختلفی و نتایجی که کسب میکنید؛ آموزش میدهید و در کنار ان نیز یاد میگیرد که چه کاری را انجام میدهد و چه کاری را انجام نمیدهد. هوش مصنوعی  تنها استراتژیهای نامحدود را برای دستبابی به اهداف خود و بهیهسازی عمکردش بر اساس ارزش مشتری یا مشتریمداری، سطح سهام، هزینه ودنبال میکند و از تعداد زیادی تنظیمات و روشهای مختلف برای تعقیب فرصتها و رشد کسب و کار به منظور رسیدن به اهداف تجاری بهتر پیروی میکند.

نویسنده :تیم ایده ال