تولید محتوای آموزشی

این نوع از تولید محتوا کاملا با مدل مشتری محور تفاوت دارد و باید صفحایت را تولید کنید که به عنوان مثال از فواید استفاده از میزهای تاشو سخن میگوید، و به عنوان مثال این میز های تاشو از خدمات شرکت Geek Desk نیز استفاده شده و اطلاعات را باید به مخاطب ارائه دهید که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشد؛ مثال درباره ارتباط استفاده از میزهای غیراستاندارد و بیمارهایی مانند دیسک کمر مقاله ای تدوین کنید

یا در مورد اینکه “یک میز کار باید چگونه ویژگی هایی داشته باشد” صحبت کنید. در واقع در این نوع از تولید محتوا هیچگونه تبلیغی از کالا خود ارائه نمیدهید اما با انتقال اطلاعات بسیار سودمند نظر %99 مخاطبین را به بازدید از سایتتان جلب کرده و اگر آنها خریدی انجام ندهند در مورد شرکت آگاه خواهند شد که مسئله بسیار مهیم است، زیرا توجه داشته باشید که برخی از شرکتها میلیونها تومان به شبکه های تلویزیوین بابت تبلیغات پرداخت میکنند تا فقط مردم را نسبت به برندشان آگاه نمایند.

از طرف دیگر تولید محتوای آموزشی موجب ارتقای سئو سایت و افزایش رتبه نیز میشود زیرا زماین که کاربران کلمایت را مانند “سلامت در محیط کار” و یا “ضررهای پشت میز نشستن” را در موتورهای جستجو مانند گوگل سرچ میکنند، سایت شرکت Geek Desk به علت محتوای پرمغز و مفدی به کاربر پیشنهاد  میدهدو این مسئله افزایش کلیک صفحه را بدنبال خوهد داشت.

نویسنده :تیم ایده ال