طراحی سایت بدون دانش فنی

همانطور که میدانید راهاندازی سایت، یکی از مهمترین کارها در دنیای اینترنت امروز محسوب میشود. با طراحی و ایجاد یک سایت جدید شما میتوانید از میلیونها اطلاعات و فرصتهای دنیای مجازی بهرهمند شوید. سایتها برای نشاندادن نمونه کار به مشتریان، ایجاد کسب و کاری جدید و افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی مورد استفاده میگیرند. از طرفی طراحی، شکل ظاهری و محتوای سایت، از جمله مواردی هستند که کاربر را به سایت علاقه مند کرده و یا مشتریان را ترغیب میکنند که از محصولات خریداری کنند.

طراحی سایت

طراحی سایت کاریزمانبر است که به انرژی و هزینه زیادی نیاز دارد. بههمین دلیل بسیاری از مجموعهها و یا شبکههایی که در صنعت اینترنت فعالیت میکنند. برنامهو سایتهایی را ایجاد کردهاند که میتوانند طراحی سایت را بهصورت تمام و کمال برای هر کسب و کاری، برای هر شغلی و برای هر هدفی تعیین کنند. این سایتسازها در خارج کشور و داخل کشور کاربردهای زیادی دارند و روزانه تعداد بسیار زیادی از افراد از این سایتسازها برای ساختن و طراحی سایت مورد نیاز خود استفاده میکنند.

نحوه عملکرد سایتسازها

سایتسازها اغلب دارای یک یا چند قالب هستند که کدنویسی آنها را انجام دادهاند. وقتی شما وارد آنها میشوید میتواید یک یا چند قالب را از بین آنها انتخاب کنید. این قالبها آماده هستند و نیازی به کدنویسی  ندارند..

مزایای استفاده از سایتسازها

از آنجایی که طراحی و کدنویسی سایتها هزینه و انرژی زیادی نیاز دارد. استفاده از قالبهای از قبل طراحی شده باعث میشود تا دیگر مبلغی برای کدنویسی سایت نپردازید و همینطور انرژی که میخواستید برای ساخت سایت صرف کنید را برای انجام کارهای خلاقانه و بازاریابی برای سایتتان اختصاص دهید. همچنین این سایتسازها باعث افزایش خلاقیت شما نیز میشوند؛ چرا که قابلیتهایی دارند که با استفاده از آنها میتوانید سایت را هر آنطور که بخواهید طراحی کنید و یا قالبها رو عوض کنید. ضمنا بعضی از قالبهای سایتسازها رایگان هستند؛ درحالی که بعضی دیگر هزینه دارند البته مبلغ آنها بسیار کمتر از کدنویسی و طراحی سایت بهصورت شخصی است. بههمین دلیل میتوانید نیمی از هزینهای که برای یک سایت معمولی را در نظر بگیرید، پرداخت کنید تا از قالبهای جدید  و بهروز برخوردار شود.

مهمترین مزیت

مهمترین فایده استفاده از قالبهای آماده یا طراحی سایت بدون دانش فنی این است که شما در زمانتان خیلی صرفهجویی میکنید و میتوانید زمان بیشتری برای محتوا، ساخت عکس و ایجاد محصولات روی سایت اختصاص دهید. این کار کیفیت محصولات و سایت شما را به طور چشمگیری افزایش میدهد.

نویسنده :تیم ایده ال