تولید محتوای تخصصی

سومین مدل تولید محتوا، جز مهمترین آن ها است. بسیار حرفه ای و خالقانه بوده و خواننده را سوپرایز خواهد کرد. در این نوع از تولید محتوا باید اطلاعات بسیار گسترده ای  را فراتر از موضوع ها عنوان کرده و لینکهای صفحات سایت را بهم اتصال دهید و از خواننده بخواهید تا برای اطالعات بیشتر به صفحات دیگر نیز رجوع کند.

مثال در مورد چگونگیافزایش سرعت قیمت گذاری مقاله ای تولید  کنید، حتما اگر کوچکترین همپوشانی و نزدیک با خدمات ما داشته باشد کافی است یعنی اگر  مناسب و راحتی داشته باشید با ارتفاعی استاندارد و جای مخصوص ماشین حساب، تاثیر مثبیت بر سرعت کار و  قیمت گذاری خواهد داشت. این محتویات را در کلیه صفحات اجتماعی، وبلاگها و انجمن های گفتگو اشتراک گذاری نمایید. به این نوع از تولید محتوا اصلاحا موج سواری نیز میگویند.

به یاد داشته باشید که کاربران ما فقط مشتریان ما نیستند. هر شخیص با بازدید و مطالعه از سایت و اشتراک گذاری و معرفی صفحات ما، بر سئو و نتیجه افزایش کلیک ما تاثیرگذار خواهد بود.

نویسنده :تیم ایده ال